KURAN'İ KERİM'DE UZAY AYETLERİ
Gündem
2020-05-14 10:03

KURAN'İ KERİM'DE UZAY AYETLERİ

Geçen yazımda Kuran'i kerim mucizelerin'de, bizzat yaşadığım; bazı olayları anlatmaya çalışmıştım.
Ancak yüzlerce kitabı anlayarak okuma'ma rağmen; 34 sefer kuran'i kerimi okuduğum halde, diğer kitaplar gibi olmadığını, sonu olmayan sonsuz bir deniz'e benzediğini de söylemiştim.
Evrenin yaratılış dönemleri, kuran'da yazılı olmasına rağmen, bilim adamları, her nedense, bu ayetleri görmez'den geliyorlar.
Yazımı uzatmamak amacıyla, sadece bir ayet üzerinde durmak istiyorum.
Meâric süresi 1-4 Ayet'te
Kainatın sahibi, yüce Allah şöyle demektedir.
Melekler ve Ruh O'na, miktarı elli bin yıl olan; bir mesafeyi bir günde, kat ederler; Demektedir. Yanlış anlaşılmasın bu ilgili yorumlar sadece, bana aittir. Yazdığım; bilgilerin hepsinin doğru olduğunu iddia etmiyorum. Ancak insanlığa katkı sunmak amacıyla, Benim mantığı ve tahmini araştırmalarımdır. Alimlerin beni hoş görmelerini umuyorum.
Yani bu mesafenin ışık hızı olmadığını, görmemek için; adeta kör olmak lazımdır.
Bu Ayet'te; şu sonucu çıkarmak lazımdır.
Ruh bedenden çıktıktan sonra; demeki, bu ışık hızı'nı kazandıktan sonra, bir anlamda insanlarda, Meleklerin'de kapasitesini kazanmaktadır; anlayışını beraberinde getirmektedir.
Ancak meleklerde, Nefis ve şehvet yoktur.
İnsanlarda bu kriterler mevcut olduğu için, Dünya'da yaptıklarından sorumlu olan,ve Ahiret'te bunun mükâfatını yargılama sonunda, hizmetlerin karşılığını, Cennet'te; günahların karşılığını da, Cehenemde vereceklerdir.
Bu ibareler kuran'ni Kerimden'de teyit edilmektedir.
Dünyada Ruh ve Rüya ile ilgili yaptığım bu araştırma'da, sadece bana aittir.
Bu tesbitlerin bir kısmı kendi yazdığım; Hz İbrahim'den Bugüne, İnsanlığın Direniş Tarihi kitabından'da mevcuttur.
Allah Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi herşeyi çift bir denge üzerinde yaratmıştır.
Yani bilimsel olarak da, diyalektik bir sistemi kastetmektedir.
Ruh'da, çift bir denge üzerinde yaratılmıştır.
İnsanlar rüya alemine girdiği zaman; Ruh'un bir bölümü ışık hızı ile vucut'tan ayrılmaktadır.
Bir bölümü vücudun dengesini korumak amacıyla muhafız olarak kalmaktadır.
Rüya'yi, gören kişinin Ruhu kamera gibi, her yere gidebilmektedir.Ve her şeyi yaşayabilmektedir.
Yani rüya bir anlamda yarım ölüm demektir.
İnsan uyandığında gezginci Ruh ışık hızı ile, muhafız ruh ile birleştiğinde insanlar uyanmaktadır. Elbette bu rüyanında, rüyayı gören'in yaşamında, müspet menfi, hayati derecede, kendisini ilgilendiren ciddi; bir mesajı vardır.
Ölüm vakti daha daha farklıdır.
Azrail (A.S) birleşik olan iki ruhu beraber almaktadır.Ve ölümde bu şekilde gerçekleşmiş olmaktadır.
Bundan sonra topraktan yaratılan beden; tekrar toprak olmaktadır.
Ruh'da Kainatın sahibi Yüce Allah'a ulaşmaktadır.
Evrenin sahibi Yüce Allah'tan, Bizi, ailemizi, Ülkemizi, ve tüm insanlığa yeni bir hidayet şansı ile beraber; bu Coronavirüs salgınından bir an evvel kurtarmasını diliyorum.Tüm inançlı insanlara saygılar sunuyorum.
Amin ya Rabılalemin
Cemil AYDOĞAN
Barış Aktivisti ve Barış Derneği Başkanı


SON YORUMLAR

Mezopotamya Haber © 2019 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tasarım: Abdullah YALÇIN

Dunaysır Organizasyon