KAİNATIN SAHİBİ YÜCE ALLAH HİÇ BİR KRAL VE HÜKÜMDARA DÜNYA HAKİMİYETİNİ VERMEMİŞTİR.
Gündem
2020-04-30 13:48

KAİNATIN SAHİBİ YÜCE ALLAH HİÇ BİR KRAL VE HÜKÜMDARA DÜNYA HAKİMİYETİNİ VERMEMİŞTİR.

Birinci yazımın devamı olan Pers İmparatoru "Kıyros"(Keyhüsrev) ve Messagit (Saka) Türkleri Kraliçesi 'Tomris"Hatun arasında cereyan eden, ve yazmış olduğum 4 sayfayı kapsayan, savaş ortamları, irademin dışında, tüm sosyal medya sayfalarında silinmiştir.
Silinmeden önce, beğeni, yorum ve paylaşım yapan, tüm değerli şahsiyetlerden özür diliyorum.
Bu kadar uzun olmasada, özet olarak tekrar yazmaya çalışacağım. 1-birinci yazımda Dünya hakimiyeti için mücadele veren Kral Ad ve Mührü Süleyman'ı yazdım.
2-ikinci yazımda, Dünya imparatorluğunu amaç eden Pers imparatoru Kıyros (Keyhüsrev) i yazmaya çalışacağım.
Pers Kralı "Kıyros" Persli bir babadan ve Medli bir Anne'den Dünya'ya geldi.Ünlü Yünan tarihçi "Herodot''tun; kaynaklarını esas tutarak yazmaya devam edeceğim.
Med imparatoru "Astegis''in
Kızından torunudur.
Medlerin 4 üncü hükümdarı olan "Astegis'' kendi halkına karşı, son derece gadar davranan, bir Kral olarak hüküm sürüyordu. Kendi Genel kurmay başkanı olan, "Harpagos''a da, çok ağır bir ceza vermişti.
Bunu fırsat olarak kulanan, "Kıros"Medyalı Harpagos'la diyaloga geçti. Medler ile Persler akraba halklar olduğu için; diyalog imkanı da kolaydı.
Kros; Harpagos'tan Medya'daki iç karışıklık'la ilgili sürekli bilgi alıyordu.
Medlerin başkenti olan Ekbatan'da iç kargaşa'nın had safhada olduğu, bir ortamda, Pers önderi Kıros;
Perslere iki ziyafet verdi.
Birinci ziyafet'e herkesi aç bıraktı.İkinci ziyafet'e mükemmel bir yemek ikramında bulundu.
Kendi halkına dünmü iyiydi? veya bugün'mü iyidir? dedi. Herkes dün biz aç idik; bugün ise tokuz; Elbette bugün iyidir; dediler.
Kıyros Ekbatan'da bizim için zaferin zemini oluşmuştur.
Ayağa kalkın; şimdiden sonra her zaman tok olursunuz; diyerek ordusunu düzene koydu.
Ve Harpagos'un desteğiyle Ekbatan'nın üzerine, yürüdü.
O savaşta Astegis'ten bıkan, Med ordusunun büyük çoğunluğu, Perslerin safına geçerek, Kıyros'a hiç yoktan tarihi bir zafer kazandılar.
İktidar sadece el değiştirdi.
Kros; Perslerin ve Medlerin ortak kralı oldu.Harpagos'da ortak genel kurmay başkanı oldu.Ortadoğudan,İç Asya'nın büyük çoğunluğu ve Hint okyanus'a kadar uzanan bir imparatorluğu'nun başına geçen, Kıyros ilk ihanetini Her alanda, Medlerin Mütefikleri olan, Babil ve Lidya'yı elle geçirmek ile başladı.Kıros fırsatçı bir Kraldı.
Afrika, Asya ve Anadolu'yu boydan boya ele geçirdi.
Bu sefer Avrupa'yı da elle geçirerek Dünya hâkimi olmak istiyordu.
Herodot'a göre iki buçuk milyonluk bir kara ve deniz ordusu ile, tarihin en büyük ordusuyla, Avrupa'nın üzerine yürüdü.
Çanakkale boğazında gemilerini yanyana dizerek,
ordusunu Avrupa'ya geçirdi.
Yünanistanı ve önemli bir kaç şehir devletlerini elle geçirmeyi başardı. Ancak tüm Avrupa'yı elle geçirme şansına sahip olmadan, geri döndü.
Bu sefer Asya'da, Messagit (Saka) Türkleriyle başı derde girdi.
Saka'ların başında "Tomris" hatun isminde savaşçı ve cesur bir Kraliçe bulunuyordu.
Saka'lar; bu büyük imparatorluğa karşı, gerila taktikleriyle, vur kaç savaşını sürdürüyorlardı.
Bu savaşlardan çok rahatsız olan, Kral Kıyros büyük bir ordu ile, Messagit'leri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, topraklarına girdi. Messagit(Saka) halkına, büyük tahribatlar verdi.Ve Tomris hatun'un oğlunuda öldürdü.
Saka Kraliçesi Tomris hatun; kendi savaşçılarına tarihi bir söz verdi.
Pers Kralı Kıyros'u, bir gün mutlaka kan toluğunda boğacağını söyledi.
Bir savaş esnasında büyük bir sis ortaya çıktı.Bunu fırsat bilen, Kraliçe "Tomris" hatun; seçkin bir savaşçı ekibi ile beraber, Kral Kıyros'un olduğu, alana bir saldırı düzenledi.
Ve Pers ordusunu yarmayı başaran,Tomris hatun Kıyros'u, esir aldı.
Nereden nereye, tarihin en önemli imparatorlarından birisi olan Kıyros (Efsanevi Keyhüsrev) Tomris hatunun üstün cesaret ve sıtratejilerine esir düştü.
Tomris hatun da, halkına verdiği sözü tutarak Kıyros'u kan toluğundan boğarak hayatına son verdi. Dünya imparatorluğunun peşinde koşan, Efsanevi Pers Kralının dönemide böylece sona erdi.
Bu yazdığım tarihi özetler ile beraber yazımda bazı insanlar, ismi geçen bu Kralıkların, bugüne kadar, kalan, soykütüğünü merak edebilir. Onuda özet olarak yazmaya çalışacağım.
Bilindiği gibi o dönemlerde, ulus devlet anlayışı yoktu.Herkes kendisine bağlı, uygun insanlar ile karışık savaşıyorlardı.
Sadece önderliklerin künyelerini kesin olmamak üzere, yaptığım bazı araştırmalara göre, mantığı ve tahmini olarak yazmaya çalışacağım.
Yazacağım soy kütükleri bir anlamda Ortadoğu halklarının aslı unsurlarını temsil etmektedir.
Medler: Hind Avrupa kökenli bir halk olan Kürtlerdir.
İmparatorlukları Persler tarafından yıkıldıktan sonra, Devlet zincirleri koptu.
2700 yılık yazılı tarihlerinde, sadece 200 yılık devlet düzenleri olmuştur. Bu süre dışında, yaşamları Otadoğuda Türklere, Araplara ve İranlılara bağlı olarak, Beglik,ve Aşiret liderliği şeklinde geçmiştir.
En uzun ve iyi dönemlerini Osmanlı imparatorluğu içinde, paşalık sistemi ile geçirmişlerdir.Toprakları birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Emperyalist ülkeler tarafından; Türkiye,İran,Irak ve Suriye tarafından; sunni sınırlar şeklinde bölündü.
Türkiye'de, Türküyle, Kürdüyle,Lazıyla, Çerkeziyle, Arabı, ve Gürcüsü ile beraber içiçe olan, bölünmesi Mümkün olmayan, Türkiye Cumhuriyeti isminde, ortak bir devletleri vardır.
Ancak Demokraside insanların kendilerini özgürce taşıyabileceği, Anadilde eğitim, kimlik ve kültürel haklar gibi bazı eksiklikler vardır. Bu eksikliklerin, şiddet ile kazanmasıda, mümkün değildir.Ancak Barış içinde Demokratik ortamlarda bu eksikliklerin giderilmesi mümkündür.
İran'da, Suriye'de ve Irak'ta karışmamışlardır.
Irak'ta Kürdistan federasyonu ismi ile özerk bir bölgesel sistemleri vardır.
Türkler: Ural Altay kökenli olan bir halktır. 2200 yıldan bu yana, Metehan (Oğuzhan) dan, şimdiye kadar kopmayan, güçlü bir devlet zincirlerine sahiptir. Messagitler, Saka'lar, Göktürkler, Hunlar, Selçuklular, ve Osmanlı İmparatorluğu ile ismi ile Dünyanın önemli coğrafyalarına hükmeden tarihi bir Millet olarak günümüze kadar gelmiştir.
İran: Hint Avrupa kökenli olan bir halktır. Persler, Sasaniler ismi ile Dünyanın önemli coğrafyalarına, hükmeden, Devlet zincirleri kopmayan şimdiye kadar gelmiş tarihi bir Milletir.
Araplar: Sami kökenli bir halktır. Sümer, Babil, Akad, ve Arabistan devletleri ile beraber şimdiye kadar Devlet zincirleri sık sık kopan bir kavimdir. Tarihi eski bir halk olarak günümüze kadar gelmiştir.
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı devletini tasfiye etmek amacıyla Emperyalist ülkeler tarafından, küçük devletlere ve parçalara ayrılan,bu halklar, geniş bir coğrafyada varlıklarını halen devam etmektedirler.
Allah ömür verirse, ilerdeki süreçlerde, Ortadoğu ve Mezopotamya tarihini, bulgulara dayalı olarak, yazmayı düşünüyorum.
Saygılar sunuyorum.

Cemil AYDOĞAN. Barış Aktivist ve Barış Derneği Başkanı


SON YORUMLAR

Mezopotamya Haber © 2019 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tasarım: Abdullah YALÇIN

Dunaysır Organizasyon